25 Aralık 2011 Pazar

RELATIVE CLAUSES ( İLGİ – SIFAT CÜMLECİKLERİ)

RELATIVE CLAUSES ( İLGİ – SIFAT CÜMLECİKLERİ)


RELATIVE CLAUSES ( İLGİ – SIFAT CÜMLECİKLERİ)
1. INTRODUCTION: GİRİŞ

Relative clauses‘a İngilizce’de Adjectival Clauses da denir. Türkçemizdeki sıfat cümleciği tabirinin karşılığı durumundadır. Adından da anlaşılacağı üzere bu cümle (cümle olarak) isimlere (ve de başka cümlelere) sıfatlık yapmaktadır.Güzel elma
sıfat isim

Babamın dün yediği elma
sıfat cümleciği isim

Çocukken karanlık mağaraları girerdik ki çok aptalcaydı.
cümle sıfat cümleciği

Biz bu bölümde daha ziyade isimleri niteleyen relative clause lar üzerinde durup, cümleleri niteleyenlerden de bahsedeceğiz. İngilizcede iki tip relative clause vardır. Şimdi bunları görelim.
2. Defining relative clauses

Bu tip relative claues hangi sorusuna cümle olarak cevap verir. Peşinden gelen ismi niteler. Bu cümlecik olmadığı zaman cümleyi söyleyenin kasdettiği mana anlaşılmaz, cümle yarım olur. Bu haliyle relative clause
içinde bulunduğu ana cümlenin vazgeçilmez bir unsurudur. Bundan dolayı virgül içinde söylenmez.

Relative clause ana cümle içerisindeki niteleyeceği ismin hemen peşinden gelir ve ondan ( relative clause)
sonra ana cümlenin devamı gelir.

İnsanlar niteleneceği zaman relative clause who, whom veya that ile başlar. Nitelenen isim kendisini niteleyen relative clause’un öznesi ise who veya that; nesnesi ise who, whom veya that kullanılır.
3. Relative pronoun who / that as subject

Şimdi relative pronoun’un cümlenin öznesi olduğu durumu inceleyelim.

The man who is sitting in the front of the bus is a postman. Otobüsün ön tarafında oturan adam postacıdır.

Bu cümle aslında iki cümlenin birleştirilmiş halidir.
1. The man is a postman.
2. The men is sitting at the front of the bus.
The man / who is sitting in the front of the bus / is a postman.
( the man)

Görüldüğü gibi “who is sitting at the front on the bus” cümlesi bir bütün olarak the man‘ı nitelemekte, ona sıfatlık etmektedir. Birleştirilmiş olan cümlede who, ana cümledeki the man‘in yerine kullanılmaktadır ve sıfat cümlesi olan; who is sitting in the front of the bus cümlesinin öznesi durumundadır. Böyle tip cümlelerde who nun yerine that kullanılabilir. Fakat whom kullanılması mümkün değildir.
The boy wants to see me. Çocuk beni görmek istiyor.
The boy is wearing a red hat. Çocuk kırmızı bir şapka takıyor.
The boy who / that is wearing a red hot wants to see me. Kırmızı bir şapka takan çocuk beni görmek istiyor.
4. Relative pronoun who(m) / that as object

Şimdi de nesne durumunu inceleyelim.

The man whom we saw at the park last night is a postman. Dün gece parkta gördüğümüz adam postacıdır.

Bu cümle de iki cümlenin birleştirilmiş halidir.
1. The man is a postman.
2. We saw the man at the park last night.
The man / whom we saw at the park last night / is a postman.
the man

Görüldüğü gibi bu cümlede de whom we saw at the park last night cümlesi bir bütün olarak the man i nitelemekte, ona sıfatlık etmektedir. Birleştirilmiş olan cümlede whom, ana cümledeki the man ın yerine kullanılmakta ve sıfat cümlesi olan whom we saw at the park last night cümlesinin nesnesi durumundadır. Böyle tip cümlelerde whom yerine who veya that kullanılır.

The girl is my friend’s sister. Kız arkadaşımın bacısıdır.
You like the girl very much. Kızı çok beğeniyorsun.
The girl whom / who / that you like very much is my friend’s sister. Çok beğendiğin kız arkadaşımın bacısıdır.

Fakat dikkat edilmesi gereken bir husus vardır:
The man who(m) / that my father is talking to is a postman. Babamın konuştuğu adam postacıdır.

Bu cümle iki cümleden oluşmuştur.
1. The man is a postman.
2. My father is talking to the man.
The man who(m) / that my father is talking to is a postman.

Altı çizili olan preposition gibi başka cümlelerde kullanılan başka preposition’lar da bazen relative clause‘ın bitiminde değil başlangıcında kullanılabilirler. İşte bu durumda sadece whom kullanılır.
The man to whom my father is talking is a postman. Babamın konuştuğu adam postacıdır.

Bu cümlede whom dan önce to gelmiştir. Burada whom yerine who ya da that kullanmak mümkün değildir.

Şimdi bir örnek daha verelim:
The postman is our neighbour. Postacı komşumuzdur.
A dog is running after the postman. Bir köpek postacıyı kovalıyor.

Bu cümleler iki şekilde birleştirilebilir.
The postman who(m) / that a dog is running after is our neighbour.
The postman after whom a dog is running is our neighbour.

Birinci cümlede ister who, ister whom, isterse that kullanılabilir. Fakat ikinci cümlede sadece whom kullanılabilir. who ya da that kullanılmaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Lütfen Adınızı Ve Soyadınızı Yazınız..