27 Şubat 2012 Pazartesi

Regular – irregular verbs / Düzenli – düzensiz fiiller

Regular – irregular verbs / Düzenli – düzensiz fiiller

Regular – irregular verbs : Düzenli – düzensiz fiiller

İNGİLİZCE VERBS -FİİLLER

İngilizcede fiiller üç ayrı şekilde gruplandırılabilirler. Bunlar
düzenli fiiller – düzensiz fiiller
geçişli fiiller – geçişsiz fiiller
yardımcı filler – sıradan ( asıl ) fiiller

İngilizcede fiiller düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olarak ikiye ayrılır. Bir fiilin düzenli olup olmadığını anlamının bir yolu yoktur. İngilizcede 250 civarında düzensiz fiil vardır. Bu düzensiz filler ezberlenirse geriye kalan fiiller düzenlidir denebilir.

Aşağıda düzensiz fiiller listesi vardır. Bu düzensiz fiillerden yaklaşık 100 tanesi çok kullanılan ve İngilizce öğrenenler tarafından ezberlenmesi gereken fiillerdir. Bunlar ezberlenirse iş büyük ölçüde kolaylaşır.

Düzenli fiillerde fiilin ikinci ve üçüncü halinde fiile -ed eki eklenir.

open opened opened
start started started

“Düzensiz fiiller” ise adından da anlaşılacağı gibi düzensizdirler. Bazen fiilin üç hali de aynı olur, bazen da üç hali de farklı farklı olur.

cut cut cut
go went gone

Bazen birinci ve ikinci haller, bazen ikinci ve üçüncü haller, bazen de birinci ve üçüncü haller aynı olur.

beat beat beaten
buy bought bought
come came come

Bazı fiiller ise hem düzenli hem düzensiz olarak kullanılabilirler.

burn burned burned veya burn burnt burnt
knit knitted knitted veya knit knit knit
IRREGULAR VERBS

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Lütfen Adınızı Ve Soyadınızı Yazınız..