27 Şubat 2012 Pazartesi

INTERROGATIVES ( SORU CÜMLELERİ)

INTERROGATIVES ( SORU CÜMLELERİ)

INTERROGATIVES ( SORU CÜMLELERİ)

İngilizcede sorulara ana hatlarıyla 3 gruba ayırabiliriz;
evet/hayır soruları ( yes/no question)
bilgi soruları ( information question)
seçenek soruları (questions about alternatives)

1. Yes / no question : Evet / hayır soruları

Evet / hayır soruları adından da anlaşılacağı gibi evet veya hayır cevabı gerektiren sorulardır. Bu tip sorular yapılırken yardımcı fiil cümlenin başına getirilir. Bazı yapı ve kalıplarda düz cümlelerde yardımcı fiil bulunmaz. Bu durumda o yapı ve kalıba ait yardımcı fiil bulunup cümlenin başına getirilir.

Önce düz cümlede yardımcı fiil kullanılan cümlelerden örnekler verelim.

He is a teacher. O öğretmendir.

Is he a teacher? O öğretmen midir?

They are ill. Onlar hasta.

Are they ill? Onlar hasta mı?

They were learning English. Onlar İngilizce öğreniyorlardı.

Were they learning English? Onlar İngilizce öğreniyorlar mıydı?

She hasn’t started to work yet. Çalışmaya hala başlamadı.

Hasn’t she started to work yet? Çalışmaya hala başlamadı mı?

He can swim very well. O çok iyi yüzebilir.

Can he swim very well.?O çok iyi yüzebilir mi?

They had sent the documents. Belgeleri göndermişlerdi.

Had they sent the documents.?Belgeleri göndermişler miydi?

Örneklerde de görüldüğü gibi bu tür cümlelerde soru yapmak için yardımcı fiili başa getirmek yeterlidir.


Şimdi de düz cümlede yardımcı fiil kullanılmayan cümlelerden örnekler verelim.

They work every day. Onlar her gün çalışırlar.

Do they work every day? Onlar her gün çalışırlar mı?

We always speak English. Biz her zaman İngilizce konuşuruz.

Do you alwasy speak English? Siz her zaman İngilizce mi konuşursunuz.

He runs every morning. O her sabah koşar.

Does he run every morning? O her sabah koşar mı.

She usually does her homework at night. O ödevini genellikle gece yapar.

Does she usually do her homework at night?O ödevini genellikle gece mi yapar.

They examined the patient carefully. Hastayı dikkatle muayene ettiler.

Did they examine the patient carefully? Hastayı dikkatle muayene ettiler mi.

They had to sell the car. Arabayı satmak zorunda kaldılar.

Did they have to sell the car? Arabayı satmak zorunda kaldılar mı.

Olumsuz soru yaparken genellikle yardımcı fiil, not ile birlikte kısaltılarak başa getirilir.

He didn’t help them. Onlara yardım etmedi.

Didn’t they he them? Onlara yardım etmedi mi.

I don’t like beer. Biradan hoşlanmam.

Don’t you like beer? Biradan hoşlanmaz mısın?

Ancak edebi metinlerde ve resmi yazılarda, olumsuz sorularda sadece yardımcı fiil başa getirilir. Daha sonra özne ve sonra da not getirilir.

Did they not inform you? Onlar size haber vermediler mi?

Aynı soru konuşma dilinde aşağıdaki şekilde sorulur.

Didn’t they inform you? Size haber vermediler mi?
2. Information questions: Bilgi soruları

Bu sorular what, when, why gibi soru kelimeleri ile başlar ve bilgi almak için sorular. Simdi bu sorularla ilgili örnekler verelim.

What did you buy yesterday? Dün ne satın aldınız?

Where are you going? Nereye gidiyorsun?

What did you do last night? Dün gece ne yaptınız?

How do they work? Onlar nasıl çalışırlar?

When did they telephone you? Onlar size ne zaman telefon ettiler?

Why were you following me? Beni niçin takip ediyordunuz?

How long kelimesi “to be fiili” ile sorulduğunda uzunluk (boy) sormak için kullanılır. Normal bir fiille kullanıldığında zaman (süre) sormak için kullanılır.

How long is the river Kızılırmak? Kızılırmak nehrinin uzunluğu ne kadardır?

How long did you stay there? Orada ne kadar kaldınız?

How long have you been waiting? Ne zamandan beri bekliyorsunuz?

Şimdi de how + adjective(sıfat) ile sorulan diğer sorulardan örnekler verelim.

How often do you play football? Ne kadar (sıklıkla) futbol oynarsınız?

How far did you swim? Ne kadar (mesafe) yüzdünüz?

How old is your grandfather? Büyükbaban kaç yaşında?

How tall are you? Boyunuz ne kadar?

How fast can you type? Ne kadar (hızlı) daktilo yazabilirsiniz?

How much kelimesi ile iki tip soru sorulur. Birinci tip fiyat sormak için kullanılır ve how much tan hemen sonra sayılamayan bir yardımcı fiil gelir.

How much is this tie? Bu kravat kaç para?

How much are these oranges? Bu portakallar kaç para?

How much did you pay for this car? Bu arabaya kaç para ödediniz?

*İkinci tip ise sayılamayan isimleri sormakta kullanılır ve bu kullanımda how much tan hemen sonra sayılamayan bir isim gelir.

How much tea do you want? Ne kadar çay istiyorsunuz?

How much time have we got? He kadar zamanımız var?

How many ile yapılan sorularda ise how many den hemen sonra çoğul halde bir isim gelir.

How many brothers have you got? Kaç kardeşiniz var?

How many newspaper did you buy? Kaç gazete satın aldınız?

Whose kelimesinden sonra ise ya bir yardımcı fiil ve işaret zamiri gelir , ya da bir isim gelir.

Whose is that? Şu kimin?

Whose is this? Bu kimin?

Whose bicycle did you borrow? Kimin bisikletini ödünç aldın?

Whose address do you want? Kimin adresini istiyorsunuz?

Şimdi de what + noun (isim) kullanılarak yapılan sorulara örnek verelim.


What time are they going to get up? Saat kaçta kalkacaklar?

What color is your coat? Paltonuz ne renk?

What kind of films do you like? Ne tür filmlerden hoşlanırsınız?

What make is your car? Arabanız ne marka?

Şimdi de which ile ilgili birkaç örnek yapalım.

Which car is yours? Hangi araba sizin?

Which shoes did you buy? Hangi arabaları satın aldın?

Which one do you want? Hangisini istiyorsun?

Which do you prefer? Hangisini tercih edersin?

Şimdi de who ( whom) ile yapılan ve nesneyi soran sorulara bakalım. Konuşma dilinde her zaman who tercih edilir ancak yazılı metinlerde resmi yazılarda whom daha yaygındır.

Who are you waiting for? Kimi bekliyorsunuz?

Who do you want to see? Kimi görmek istiyorsunuz?

Whom did the police arrest? Polis kimi tutukladı?

Eger preposition başa getirilirse bu kez whom kullanılması zorunlu olur?

For whom are you waiting? Kimi bekliyorsunuz?

3. Subject questions: Özneyi soran sorular

Subject questions (Özneyi soran sorular) ın yapısı diğer sorular göre biraz farklıdır. Subject questions’ın dikkat edilmesi gereken iki özelliği vardır. Birincisi genellikle tekil yardımcı fiil kullanılması yani are değil is, were değil was, have değil has kullanılmasıdır. Konuşma dilinde çoğul bir cevap verileceği bilinse bile tekil yardımcı fiil kullanılır. Ancak çoğul yardımcı fiil kullanılması da mümkündür.

İkincisi de “simple present tense” ve “simple past tense”‘te yardımcı fiil kullanılmamasıdır. Simple present tense’te fiilin sonuna -s getirilerek simple past tense’te ise fiilin ikinci hali kullanılarak subject question sorulur. Subject question sorulduğunda whom değil who kullanılır.

Şimdi örneklere geçelim.

Who is making that noise? O gürültüyü kim yapıyor?

Who lives on the second floor? İkinci katta kim oturuyor?

Who took my pen? Kalemimi kim aldı?

What caused the fire? Yangına ne sebep oldu?

What happened? Ne oldu?

What happens if someone pushes this button? Eğer birisi bu düğmeye dokunursa ne olur?

Which athlet won the race? Yarışı hangi atlet kazandı?

How many people came here yesterday? Dün buraya kaç kişi geldi?

Whose team won the game? Kimin takımı maçı kazandı?

Bu tip sorulara cevap verirken genellikle özne + yardımcı fiil kullanılaak cevap verilir.

Who broke the plate? Tabağı kim kırdı?
Ali did. Ali kırdı.
4. Question about alternatives: Seçenek soruları

Bu tip sorularda “or” (yoksa) kelimesi kullanılır ve bu sorulara cevap verirken “yes” veya “no” kullanılmaz.

Would you like tea or coffee? Çay mı yoksa kahve mi istersiniz?

Did you come by taxi or by bus? Taksiyle mi yoksa otobüsle mi geldiniz?

Is he laughing or crying? O gülüyor mu yoksa ağlıyor mu?

Will they come or not? Gelecekler mi yoksa gelmeyecekler mi?

Do they speak French or German? Onlar Fransızca mı yoksa Almanca mı konuşuyor?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Lütfen Adınızı Ve Soyadınızı Yazınız..