12 Şubat 2012 Pazar

4.sınıf din kültürü 2.dönem 2.yazılı soruları

4.sınıf din kültürü 2.dönem 2.yazılı soruları

Adı ve Soyadı:................................... No :.................................. Numarası :......

Sınıfı :......

DİN KÜL.VE AHLAK BİL.

2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
1) Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doğduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medine B) Mekke

C) Kudüs D)Taif

2) “Bismillahirrahmanirrahim” ’in anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla başlarım

B) Allah’ın selamı üzerine olsun.

C) Allah’ım koru beni

D) Kovulmuş olan şeytandan, Allah’a sığınırım

3)Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (S.A.V.) için söylenemez?

A) Kötü davranışlardan kaçınırdı.

B) Haksızlıklara karşı çıkardı.

C) Arkadaşlarıyla iyi geçinirdi.

D)Arada bir yalan söylerdi

4)Peygamberimizin her zaman temiz giysiler giymesi O’nun hangi özelliğini gösterir?

A)Çocukları çok severdi

B)İnsanları incitmezdi

C)Temizliğe önem verirdi

D)Güvenilir biriydi

5. İsra suresi 7. Ayette: “Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz…” denilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İyilik ve kötülük kimseye bir yarar sağlamaz

b) Kötülük ederek başkalarına zarar veririz

c) İyilik yapan kendine, kötülük yapan yine kendine yapar

d) İyilikten kötülük doğar


6. A’raf Suresi, 31. Ayette: “Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” denilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi israfa örnek verilemez.

a) Diş fırçalarken suyu açık bırakmak

b) Defterimizi temiz ve sayfalarını yırtmadan kullanmak

c) Gereksiz yere para harcamak

d) İzlemediğimiz halde televizyonu açık bırakmak


ALDIĞI NOT....................................


7. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir paylaşımı anlatmaktadır?

a) Arkadaşlarımız hastalandığında onları ziyaret etmek

b) Arkadaşlarımızın düğününe katılmak

c) Bayramlarda arkadaşlarımızı ziyaret etmek

d) Arkadaşlarımızın doğum gününe katılmak

8.Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A). Peygamberimiz miladi 571 yılında Mekke’de doğmuştur.

B) Peygamberimiz daha doğmadan babasını kaybetmiştir.

C) Peygamberimizin annesinin adı Hatice’dir.

D) Peygamberimiz daha 6 yaşındayken annesi vefat etmiştir.9. Küçükken Hz. Muhammed’e ticareti hangi amcası öğretmiştir?

a) Ebu Talip b) Abbas

c) Hamza d) Ebu Süfyan10. Peygamberimiz hangi dini anlatmak ve yaymakla görevlendirilmiştir?

a) Yahudilik b) Davudilik

c) İslam d) Hıristiyanlık11. Peygamberimize indirilen ve hiç bozulmadan günümüze kadar gelen kutlu

kitabımız hangisidir?

a) Kur’an b) İncil

c) Tevrat d) Zebur

12.Hz .Muhammed peygamber olmadan önce insanlar neye tapıyorlardı?

a) hayvanlara b) ağaçlara

c) putlara d) taşlara

13. Peygamberimizin anne ve babasının adı nedir?

a) Amine-Al b) Halime-Abdullah

c ) Amine-Abdullah d) Süveybe-Abdulmuttalip

14) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(sav)’e halk arasında “Muhammedü’l-Emin” denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Çalışkan olması, b)Akıllı olması,

c)Cesaretli olması, d)Güvenilir olması


15.Allah tüm çocukları sevdiği için onları nasıl yaratmıştır?

A) küçük B) sevimli

C) kısa boylu D) anne-babaya muhtaç


16. Hz. Muhammed kaç yaşındayken peygamber olmuştur?

a) 25 b) 40 c) 61 d) 35

17. Kul hüvellahü ehad Allahü ’s-Samed…………………velem yuled……………..küfüven ehad.

Yukarıdaki İhlas suresinin boş bırakılan yerlerini hangi şık doğru olarak tamamlar?

a) ke ’lkevser-venhar

b) Allahümme—ke ‘smük

c) iyyake na’ büdü-aleyhim

d) Lem yelid-velem yekün lehü

18.)Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları açıktan ilk kez İslam’a davet için topladığında, “Ey insanlar, şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir ordu olduğunu söylersem, ne dersiniz?” diye sordu. Mekkeliler “Sana inanırız, çünkü senin yalan söylediğini hiç görmedik.” dediler.Bu olayda Hz. Muhammed (s.a.v.)’in toplumu hangi yönüyle etkilediği ön plana çıkmaktadır?A) Çalışkanlığı C) Adaletliliği

B) Akıllılığı D) Güvenirliği


19. Aşağıda Kevser suresinde boş bırakılan yerleri dolduralım.İnna atayna ........................................Fe- sallili Rabbike .................................İnne şaineke hüvel-.................................

19 . SORUYA KADAR HER SORU 5 PUANDIR.19. SORU 10 PUANDIR.

BAŞARILAR DİLERİM.

ALİM USLU

4- A SINIF ÖĞRETMENİ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Lütfen Adınızı Ve Soyadınızı Yazınız..