25 Aralık 2011 Pazar

şekerbank uzmanlık sınavı

şekerbank uzmanlık sınavı

Şekerbank'lı olmak...
Şekerbank; dürüst, kendisinden neler beklendiğini bilen, dinamik, çalışkan, kendini her zaman geliştirmek isteyen çalışanlarla ilerlemeyi kendisine ilke edinmiştir.
Birlikte paylaşmayı, üretmeyi, araştırmayı destekleyen bankamız tüm çalışanlarına eşit fırsatlar tanır.
san Kaynakları Politikamızın temel unsurları;
• Çalışanlarımıza kendilerini teknik bilgi ve kişisel yetkinlik olarak geliştirebilecekleri ortamı yaratmak,
• Tüm çalışanlarımıza uygulanabilir, açık ve anlaşılır Kariyer Gelişim ve Planlama sistemini kurmak ve devamlılığını sağlamak,
• Yüksek performansı ödüllendirmek,
• Görev ve sorumluluklara göre oluşturulan adil ücret sistemini uygulamak,
• Her düzeyde iletişime açık bir ortamı kalıcı hale getirmek,
• Kurum kültürünü ve kurumsal değerleri benimseyen, etik ilkelere uyumlu çalışanlara sahip olmaktır.
Böylece bankamızın çalışan memnuniyeti ve bağlılığı açısından fark yaratan bir kurum olmasını sağlamaktır.
Eğitim faaliyetlerimiz

Şekerbank Eğitim faaliyetlerimiz; bilginin, ancak paylaşılarak çoğalacağı ve kurumsal gelişim için en önemli yatırımın "insana yapılan yatırım" olduğu inancı ile şekillenir. Çağdaş bankacılığın gerektirdiği bilgi ve beceri donanımını, eşitlik ve süreklilik prensipleri doğrultusunda çalışanlarımıza kazandırabilmeyi hedefleyen eğitim programlarımız tüm personelimize duyurulur.


Eğitim programlarımız

İhtiyaç analizi, anket, sektörel araştırmalarımız sonrasında tasarımı yapılarak hazırlanır. Eğitimlerimiz interaktif sistemler kullanılarak etkin görsel, işitsel ve basılı araç-gereçler ile desteklenmekte ve sonuçları ölçümlenmektedir. Çalışanlarımıza, işe başladıkları ilk günden itibaren tanıştıkları eğitim programlarımızla "Öğrenmenin Tadına Varın!" derken temel hedeflerimiz;
• Edinilen teknik bilgi ve becerilerin hayata geçirilerek, uygulanır hale getirilmesi,
• Çalışanlarımızın birbirleri ve müşterilerimiz ile ilişkilerinin olumlu yönde gelişiminin desteklenmesi,
• Bireysel gelişim eğitimleri ile çalışanlarımızın iş, sosyal ve özel yaşam kalitelerinin artırılmasına katkıda bulunulmasıdır.
Eğitimlerimizin genel kategorileri aşağıdaki gibidir;

Şekerbank Sertifika Programları:
Bankamızda Uzman Adayı - Müşteri Temsilcisi ve Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan personelimiz için sınıf içi, işbaşı ve e-öğrenme eğitimlerinden oluşan eğitim paketleridir.


Şekerbank Uzmanlık Eğitimleri:
Mevcut görev tanımlarının gerektirdiği bilgi ve becerilerin aktarıldığı eğitimlerdir.


Şekerbank Kariyer Eğitimleri:
Çalışanların performans değerlendirme ve kariyer planları doğrultusunda bir üst ünvanın gerektirdiği bilgi ve yönetsel becerilerin aktarıldığı eğitimlerdir.


Şekerbank Yönetici Geliştirme Eğitimleri:
Bankamız ihtiyaçları doğrultusunda Yönetmen olarak görev yapan çalışanlardan Müdür unvanına aday olabileceklerin belirlenerek, bu pozisyon için yönetsel ve teknik bilgi olarak hazırlanmalarını sağlayan eğitimlerdir.


Şekerbank Bilgi Teknolojileri Eğitimleri:
Bankamız işletim sisteminin personelimize simülasyon ortamında aktarıldığı ve sistemde meydana gelen değişikliklerin paylaşıldığı eğitimlerdir.


Şekerbank Bankadışı Eğitimler:
Bankamız personelinin ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye Bankalar Birliği ve konusunda uzman kuruluşlarca düzenlenen eğitimlerdir.
Yabancı Dil Eğitimleri:
Bankamız personelinin yabancı dilini geliştirmesini desteklemek amacıyla düzenlenen veya maddi destek sağlanan eğitimlerdir.
E-Öğrenme (ŞekerAkademi) Eğitimleri:
Web tabanlı kişisel gelişim, bankacılık uygulamaları ve bilgi teknolojileri eğitimlerini içeren uzaktan eğitim sistemidir.
ŞekerAkademi
2005 yılından itibaren personelimizin hem kişisel hem de sektörel anlamda eğitimlerine destek veren, Bankamızda işgücü kaybını en aza indiren uzaktan öğretim sistemimiz ŞekerAkademi ile 5. yılımızı doldurduk.
Personelimize, zaman ve mekandan bağımsız olarak sunduğumuz eğitimler arasında bankacılık, finans, teknoloji, yönetim becerileri ve kişisel gelişim modülleri yer almaktadır. Yalnız sınıf içi eğitimlerimizde değil uzaktan eğitimlerinde de başarı gösteren personelimizin, bu başarısını sunduğumuz sertifikalarla belgelendirmeye devam etmekteyiz.
*Site görüntüsü için tıklayınız
*Gireceğiniz sayfada altta yer alan menülerden "Şeker Akademi" ve "e-Learning" menüleri açık olup diğer menüler aktif olmayıp sadece banka personelinin kullanımına açıktır.

Şekerbank Deneyimsiz İşe Alım

Sektör deneyimi olmayan adaylara yönelik yılın farklı dönemlerinde yürüttüğümüz, işe alım programlarımızla ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki bölümlerden ulaşabilirsiniz.
• Müfettiş Yardımcısı
Bankamızın "Müfettiş Yardımcısı" pozisyonu için ilgili ilana yapılan online başvurular değerlendirilmektedir. Başvuruları olumlu bulunan adaylar Türkiye genelinde toplu olarak yapılan merkezi sınava davet edilir. Yapılan sınav ve mülakat sonuçlarında olumlu bulunan adaylar Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bağlı olarak göreve başlamaktadırlar.
• Uzman Adayı/ Müşteri Temsilcisi
Bankamızın "Uzman Adayı-Müşteri Temsilcisi" pozisyonu için ilgili ilana yapılan online başvurular değerlendirilmektedir. Başvuruları olumlu bulunan adaylar Türkiye genelinde toplu olarak yapılan merkezi sınava davet edilir. Yapılan sınav ve mülakat sonuçlarında olumlu bulunan adaylar Genel Müdürlük Birimlerinde Uzman Adayı, Şube pazarlama kadrolarında Müşteri Temsilcisi olarak göreve başlamaktadırlar.

Şekerbank Gişe Yetkilisi/Memur
Gişe Yetkilisi/Memur pozisyonları için, yayınladığımız ilanlara ve internet sayfamıza yapılan online başvurular değerlendirilmektedir. Bu kadrolara alım yapılacak adaylar; Genel Yetenek Sınavı, Kişilik Envanteri ve Mülakat sonuçlarına göre, bankanın ihtiyaçları doğrultusunda uygun bölümlere yerleştirilir.
Deneyimli İşe Alım

İşe alımlarımızda tüm pozisyonlar için doğru hedef grubuna ulaşılarak en uygun adayın seçilmesi amaçlanmaktadır. Kurum kültürüne uygun, açık iletişim ve sürekli gelişime inanan, kurum aidiyetine sahip, müşteri ve sonuç odaklı adayların bünyemize katılması hedeflenmektedir.
Ayrıca deneyimli işe alımlarımızda; adayların pozisyonun gerektirdiği eğitim, bilgi, deneyim ve yetkinliklere sahip olması beklenmektedir.
Stajyer Alımları

Bankamız; staj zorunluluğu olan üniversite öğrencilerine; bankacılık sektörünü ve Şekerbank'ı yakından tanımaları amacıyla yaz dönemlerinde en fazla üç ay staj imkanı sunmaktadır.
Yapılan staj başvuruları İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nce değerlendirilir, uygun bulunan adaylar ihtiyaç duyulan şubelerimize yönlendirilir.

Şekerbank Maddi ve Sosyal Olanaklar
Ücret Politikası
Bankamız çalışanlarına 12 maaş ödemesi ve performansa bağlı prim uygulaması bulunmaktadır.
Emekli Sandığı
Sosyal güvence açısından; tüm çalışanlarımız, Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’na tabidir.
Öğle yemekleri için yemek yardımı (Kart Uygulaması)
Tüm çalışanlarımıza günün şartlarına göre çalıştıkları bölgeler göz önüne alınarak belirlenen miktarlarda yemek yardımı yapılır.
Servis
Şekerbank Genel Müdürlük çalışanlarımız için servis uygulaması bulunmaktadır.
Yabancı Dil Tazminatı
Bankamız çalışanlarından İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Hollandaca dillerini bildiğini TOEFL, TOEIC, KPDS, TFI, WIDAF sınav sonuçlarıyla belgeleyenlere belirlenen puan aralıklarına göre yabancı dil tazminatı ödenir.
Lojmanlardan Yararlanma
Bankamız çalışanları, lojman talimatı hükümlerine göre lojmanlardan yararlanmaktadır.


Kaza Grup Sigortası
Bankamız çalışanlarına her çeşit kazaya karşı günün şartlarına uygun olarak sigorta yaptırılmaktadır.


Sağlık Olanağı
Sağlık hizmeti, sadece çalışanlarımıza değil, bakmakla yükümlü oldukları ailelerine de "Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı" tarafından verilir. Sağlık hizmetleri anlaşmalı doktor, laboratuar, devlet hastaneleri ile Şekerbank Sağlık Ünitesi'nde verilmektedir. İstanbul’daki çalışanlarımız anlaşmalı Özel Sağlık kuruluşunun sağlık hizmetlerinden de yararlanmaktadır.


İzin Olanağı
1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresine sahip olanlar 20 gün, 6 yıldan 10 yıla kadar hizmet süresine sahip 24 gün, 10 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip olanlar 30 gün izin kullanır.
Sosyal Yardımlar
Bankamız çalışanları görev aldıkları pozisyona bağlı olarak göç tazminatı, seyahat harcırahları, evlenme yardımı, doğum yardımı, giyim yardımı, doğal afet yardımı, ölüm yardımı gibi sosyal haklardan yararlanır.

Şekerbank Kariyer Fırsatları
Bankamızda Kariyer Planlama uygulamalarının temelini; pozisyonların gerektirdiği yetkinlikler göz önüne alınarak eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturmaktadır.
Bankamızda çalışanlarımızın ilerleyebilecekleri kariyer basamakları açıklık ve şeffaflık ilkelerine dayanmaktadır. Çalışanlarımız, yetkinlik ve performans değerlemeleri sonucunda, kendi kariyer hedeflerini İnsan Kaynakları Müdürlüğü önderliğinde yöneticileri ile birlikte planlar.
Bankamız bünyesindeki açık pozisyonlar için öncelik banka çalışanlarındadır.
Bir üst ünvana geçişlerde, Toplu İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliği'nde belirtilen bekleme süreleri çerçevesinde, görev tanımının gerektirdiği bilgi, deneyim ve performans, görevdeki kurum içi eğitimlerin tamamlanmış olması, ilgili yetkinliklere sahip olunması vb. kriterler göz önüne alınmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Lütfen Adınızı Ve Soyadınızı Yazınız..