25 Aralık 2011 Pazar

ölçme ve değerlendirme kpss çıkmış sorular

ölçme ve değerlendirme kpss çıkmış sorular

Ölçme ve değerlendirme ne işe yarar? (işlevleri)

Hedef ve davranışların ne düzeyde gerçekleştiğinin anlaşılması
Öğrenme sürecinin etkinliğinin arttırılmasını sağlar.
Öğrencinin gelişimi hakkında bilgi verir.
Öğretmen performans düzeyi belirlenir
Eğitim programının ne kadar başarılı olduğu belirlenir.
Başarılı öğrencileri motive eder.
Öğrenci hakkında verilecek kararlara dayanak oluşturur.

Ölçme Nedir ?

Ölçme bir betimleme işlemidir.
Geniş anlamda ölçme; belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe/değişkene sahip olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının sayı ve sembollerle ifade edilmesidir.
Ölçme:Kısaca nesnelerin gözlemlenip, gözlem sonuçlarının sayı ve ya sembollerle ifade edilmesidir.Ölçme İşlemi (Süreci)

Nesnelerin, olayların özellikleri
Gözlem
Sayı ya da sembollerle ifade (ölçüm)
Ölçme

Aşağıdaki cümlelerin her biri bir ölçme sonucunu (ölçmeyi)
ifade etmektedir?
6/F sınıfındaki öğrenciler sayılmış, 38 kişi bulunmuştur.
Sami’nin boyu 152 cm dir.
Bu sabah okul bahçesindeki termometre 16 C gösteriyordu.
Nermin tıp fakültesine 18. sırada girdi.
Merve güzel yazısından ötürü öğretmeninden (+) aldı.
KPSS-2003

Aşağıdakilerden hangisi “ölçme” için temel kavramdır?
A ) Zeka kavramı
B ) Fark kavramı
C ) Uzunluk kavramı
D ) Ağırlık kavramı
E ) Ölçü kavramı
@ KPSS-2004
I. Öğrencilere puan vermek.
II.Öğrencilerin geçmesine karar vermek
III.Geçmek için bir sınıf belirlemek
IV. KPSS den 70 almak.
Yukarıda verilenlerden hangisinde ölçme işleminden bahsedilmiştir?
A) I-II
B) II-IV
C) III-IV
D) I-IV
E) II-III
@ KPSS-2003
Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemi değildir?
A) Spor dersinde öğrencileri boy uzunluğuna göre sıralamak.
B) Öğrenci ödevlerini 1 -20 arasında puanlamak
C) Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sınır belirlemek
D) Öğrenci ödevlerindeki yazım yanlışlarını belirlemek
E) Öğrencinin sözlü sınavda verdiği cevaplara bakarak puan vermek
Cevap: Bu tür sorularda ölçüt ile ölçme arasındaki farkın bilinip bilinmediği aranır. A,B,C,D seçeneklerinde ölçme işlemi varken C seçeneği bir ölçüttür. Cevap C
@ KPSS-2001
Aşağıdaki durumların hangisinde bir ölçme işlemi anlatılmaktadır?
A) Bir sınavda başarılı sayılabilmek için gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi
B) Bir yazılı sınavdaki cevaplar için puan anahtarını hazırlamak
C) Sözlüde öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir puanla belirlenmesi
D) Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması
E) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılıp sayılamayacağına karar verilmesi
Cevap: C seçeneğinde bir ölçme var. Bu durum puanla belirlenmesi şeklinde ifade edilmiştir. Cevap C
@ KPSS - 2002
Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemine örnektir?
A ) Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilmesi
B ) Sözlü yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir puanla belirtilmesi
C ) Bir sınavda başarılı sayılabilmek için gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi
D ) Sınıfın, bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması
E ) Bir yazılı yoklamadaki cevaplar için cevap anahtarının hazırlanması
Not

Ölçme konusu olan şey, özellik ve bu özellikler arasındaki farktır.
Ölçme yaparken nesnelerin sahip oldukları özellikleri ve bu özellikler arasındaki farkı ortaya çıkarmaya çalışırız.
Bazı özellikler ve farklar doğrudan bazıları ise dolaylı biçimde gözlenir.

Ölçme işleminin yapılabilmesi için

Ölçülecek özelliğin tanımlanması
Ölçülecek özelliğe uygun sayı ve semboller kümesinin belirlenmesi
Ölçülecek özelliğe hangi sayı ve sembollerin verileceğini gösteren kuralın belirlenmesi

Not

Ölçme sonuçları her zaman sayılarla ifade edilmez.
Bazı ölçme sonuçları

Büyük
Küçük
İyi
Orta
Kötü
vb sembollerle de ifade edilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Lütfen Adınızı Ve Soyadınızı Yazınız..