25 Aralık 2011 Pazar

kurgu kuşağı hayallerim çizgide saklı etkinliği

kurgu kuşağı hayallerim çizgide saklı etkinliği

Hayallerimdeki Değişim Ve Gelişim
Bu etkinlikte öğrenciler, “Düşünelim Çözelim“ ve “Hayallerim Çizgide Saklı” etkinliklerinde elde ettikleri birikimleri kullanırlar. Bu amaçla yaşamlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade ederler. Bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran bireysel çalışma yaparlar. Ortaya çıkardıkları fikirlerini kurgularlar.


Fikirlerin ortaya çıkmasına neden olan sorunların farkına vararak olası çözüm yollarını araştırırlar, sınarlar (“daha başka”, “Bundan başka neler olabilir”, “Böyle olsaydı ne olurdu?”, …vb. sorulara cevap ararlar.) ve belli bir çözüme ulaşırlar. Çözüme yönelik düşüncelerini yazarak ve çizerek anlatırlar. Sorunu çözüme ulaştırmada yaşadıkları süreci (karşılaştıkları güçlükler, başvuru kaynakları, bulgular, öneriler, araştırma sonuçları, süreç içindeki hissettiği duygular vb.) ders için düzenledikleri günlüklerine kaydederler. Bireysel çalışmalarda düşünceden çizime kadar olan süreçte tuttukları günlükleri her ders saatinde sınıfla paylaşırlar.

Öğrenciler sınıfta yalnızca düşüncelerini açıklarlar. Öğrencilerin düşünceleri yapıcı olarak tartışılır. Bireysel ilerlemeleri ve çalışmaları desteklenir.

Sonuçlandırılan çalışmalar sınıfla paylaşılır, hazırlanan ürün dosyası değerlendirilmek üzere öğretmene teslim edilir. Bu etkinlikte öğrencilerin yaratıcılıklarını engellememek amacıyla somut bir örneğe yer verilmemiştir. Ancak etkinlik, odak noktasında yer alan kazanımların tümünü genel olarak kapsamaktadır.

ÖĞRENME / ÖĞRETME SÜRECİ

Öğrenciler “Hayallerim Çizgide Saklı” etkinliğinde yaptıkları çalışmalarını sınıfa getirirler. Her öğrenciden bir önceki yıl yaptıkları çalışmalarındaki çözüme yönelik önerileri, şu anki kaygı, bilgi, birikim, beklenti, düşünce, hayallerindeki değişim ve gelişimleri göz önüne alarak yeniden değerlendirmesi istenir. Öğrencilere önceki çalışmalarında yaşadıkları süreci hatırlamaları ve çözüm önerilerini değerlendirmeleri için fırsat verilir.

Öğrencilerin aşağıda örneklendirilen ifade ve davranışlara ulaşmalarında öğretmen gerekli desteği sağlar.

Ayrıntıya kaçmışım.
Değiştirilmeye ihtiyacı var.
Basit olmuş.
Şu kısmının değiştirilmeye ihtiyacı var.
Bunun yerine şunlar kullanılmalı.
Farklı özellikler taşıyabilirdi.
Yeterince anlaşılır değil.
Şöyle yapsaydım daha iyi olurdu.
Keşke bunu seçmeseydim.
Daha iyi ifade edilmeye ihtiyacı var.
Çıkış noktası olmamış vb.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Lütfen Adınızı Ve Soyadınızı Yazınız..